Jag ska ta ner månen, modellen

Jag ska ta ner månen, modellen


© Lars D.O. Sjögren 2012